Gépjármű adásvételi szerződés

FONTOS! Mi áll a 2020-ban is érvényes szabályozás hátterében? A gépjármű adásvételi szerződés tartalmi követelménye 2010. július 1-jétől megváltozott. 2010. július 1-jétől a gépjármű adásvételi szerződés csak teljes, bizonyító erejű magánokirat lehet, mivel a tulajdonjog megváltozását a közúti közlekedési nyilvántartásba csak ilyen irattal vezethetik át. Ennek következtében 2010. július 1-jétől a gépjármű adásvételi szerződésnek meghatározott adatokat szükségképpen tartalmaznia kell.

A minta szerződés kötelező adattartalmi elemei nélkül nem lehet tulajdonost váltani, kiadni az új törzskönyvet, és az új forgalmi engedélyt. A hiányzó, vagy hiányos magánokirat esetében az okmányirodák elutasítják a tulajdonjog átvezetése iránti benyújtott kérelmet és felszólítják az ügyfelet a hiányzó okirat pótlására, tájékoztatva őt a késedelmes ügyintézés várható következményeiről.

A gépjármű adásvételi szerződés megalkotása első pillantásra nem tűnik bonyolultnak, ám ha nem felelünk meg bizonyos tartalmi kritériumoknak, akkor a szerződés nem lesz érvényes. Ezen tartalmi elemek a szerződés minta első három pontjában találhatók meg.

A 2020-ban érvényes adásvételi minta szerződés első két pontja az adás-vételben szereplő felek illetve a gépjármű azonosításáról szól. Miért fontos ez? Egy gépjármű adásvételi szerződés megkötésekor, függetlenül attól, hogy vevőként vagy eladóként szerepelünk az ügyletben, meg kell győződjünk a másik fél személyazonosságáról. Egy ilyen adásvételi folyamat általában minimum néhány százezer forintról szól, emiatt biztosra kell mennünk, nehogy olyan személytől vásároljunk, aki esetleg a gépkocsinak nem tulajdonosa (hasonló csalásokról szóló híradásokkal tele van a sajtó).

Az érvényes gépjármű adásvételi szerződés megkötéséhez az eladó illetve a vevő személyes adatain, valamint a gépjármű azonosításán kívül a következő információkra van szükség:

(1) Nyilatkozat, amelyben a szerződő felek (eladó és vevő) kimondják, hogy az eladó eladja, a vevő pedig megvásárolja a gépjárművet (az adásvételi minta szerződés 3. pontja tartalmazza).

(2) Az eladásra kínált gépjármű vételára (az adásvételi minta szerződés 3. pontja tartalmazza).

A fentiek szerint megszerkesztett gépjármű adásvételi minta szerződés érvényes lesz, amennyiben az eladó és a vevő is aláírja két tanú jelenlétben. A tanúk aláírása és személyes adatai szintén megtalálhatók az adásvételi szerződésen.

Az adásvételi minta szerződés további részei

Az esetben java részében az adásvételi szerződés érvényességéhez a fentiek elegendők, ám a valóság (azaz egy jármű adásvétele) sokszor nem ilyen egyszerű, ami a szerződés további pontokkal való bővítését teszi szükségessé. A gépjármű adásvételi szerződés további passzusai elsősorban a későbbi félreértések elkerülése érdekében kerülnek rögzítésre, az alábbiakat érintik:

(1) vételár kifizetése, kifizetésének módja

(2) a gépjármű állapota

(3) átírás

Az eladóra háruló kötelezettségeket általában a minta szerződés 5., míg a vevőt illető kötelezettségeket az adásvételi minta 4. pontja rögzíti.

A gépjármű adásvételi szerződés rögzíti a vételár kifizetésének módját, hiszen nem csak egy összegben, hanem részletekben is történhet a kifizetés. Ebben az esetben a szerződés tartalmazza az egyes részletek összegét és a fizetés időpontját. A gépkocsi birtokbavételének mikéntjéről az adásvételi minta szerződés 3. pontja rendelkezik.

Szerződés jogi személyek között

A gépjármű adásvételi szerződés megkötése nem természetes személyek között is minden további nélkül megvalósítható. amennyiben a felek egyike nem magánszemély ("természetes személy"), akkor az adásvételi minta szerződés 1. pontja a következőket kell, hogy tartalmazza: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, a cég képviselőjének neve és lakcíme.

Milyen iratok szükségesek az átiratáshoz?

A gépjármű sikeres okmányirodai átiratásához a 2016-os évben az alábbi dokumentumokra van szükség: gépjármű adásvételi szerződés, eredetvizsgálati szakvélemény, forgalmi engedély, törzskönyv, a vevő nevére megkötött kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb), személyi igazolvány. Amennyiben az átiratást meghatalmazott végzi, akkor a meghatalmazott nevére szóló meghatalmazás. Az iratok átadásának módját a minta szerződés 4/b pontja tartalmazza.

A gépjármű adásvételi szerződést minimum két példányban készítsék el, és a felek minden lapját lássák el aláírásukkal. A használt gépjármű vételárának kifizetése csak abban az esetben javasolt, ha az már sikeresen átment az eredetvizsgálaton.

s.gif